یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024
مجله ویستا

میرزا جانی شیرازی


جنسیت: مرد
نام پدر: آقا احمد
تولد و وفات: ( ... ) ۱۲۸۷ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش ، طراح و قلمدان‌ساز
وی تحت تربیت پدر هنرمندش ، در شیوهٔ روغنی ، بخصوص در جلدسازی …

جنسیت: مرد
نام پدر: آقا احمد
تولد و وفات: ( ... ) ۱۲۸۷ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش ، طراح و قلمدان‌ساز
وی تحت تربیت پدر هنرمندش ، در شیوهٔ روغنی ، بخصوص در جلدسازی و قلمدان‌سازی تصویر می‌آفرید و در ارائهٔ گل و مرغ‌ها و مجالس رزمی و صنعت تذهیب دست پرمهارتی داشت. از آثار وی: طراحی و پرداخت جلد روغنی جلد پنجم نسخهٔ "الف لیل" ، با رقم: "هم از خامه میرزاجانی آمد-به جلدش ریاحین جنت مصوّر"؛ قلمدان استادانه‌ای که بر رویهٔ آن ، صحنهٔ شکاری ترسیم گشته و کناره‌های قلمدان نیز پر از دسته‌گل‌های زیباست ، با رقم: "اقل کمترین میرزا جانی ابن احمد ۱۲۸۴"؛ قاب آینهٔ هشت گوشی که بر روی آن گل‌های گوناگونی نقش بسته ، با رقم: "کمترین میرزاجانی ابن احمد ۱۲۸۷".