یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

تپانچه


تپانچه

نه زمین را
آویزان کردند از جرثقیل
تا عبرتی شود برای میدان شهر
نه زمان را
به دادگاه کشاندند
تا کلاهش پس معرکه بماند
به گلوله‌ی خالی شده در شقیقه‌ات
بگو که برگردد به تپانچه!


مهری …

نه زمین را

آویزان کردند از جرثقیل

تا عبرتی شود برای میدان شهر

نه زمان را

به دادگاه کشاندند

تا کلاهش پس معرکه بماند

به گلوله‌ی خالی شده در شقیقه‌ات

بگو که برگردد به تپانچه!

مهری پاکدل