یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۲۱ اسفند ـ ۱۲ مارس ـ اعلام دكترین ترومن و آغاز مبارزه ۵۰ ساله آمریكا با كمونیسم


در چنین روزی در سال ۱۹۴۷ هری ترومن رئیس جمهوری وقت آمریكا با پیشنهاد تازه خود به كنگره این كشور سیاست خارجی آمریكا را در جهت تازه ای قرار داد كه در تاریخ به « دكترین ترومن » معروف …

در چنین روزی در سال ۱۹۴۷ هری ترومن رئیس جمهوری وقت آمریكا با پیشنهاد تازه خود به كنگره این كشور سیاست خارجی آمریكا را در جهت تازه ای قرار داد كه در تاریخ به « دكترین ترومن » معروف شده است. او در جلسه كنگره بدون ذكر نام شوروی گفت كه این وظیفه آمریكا باید بشود كه به كمك مللی كه از خارج و یا توسط اقلیت مسلح داخلی در معرض سلطه كمونیسم قرار دارند بشتابد.

ترومن گفت كه یونان در زیر حملات كمونیستهای مسلح این كشور كه از خارج كمك می شوند قرار دارد . تا پایان ماه قرار است نیروهای انگلیسی یونان را ترك گویند و اگر ما به كمك دولت این كشور نشتابیم ، یونان به دست كمونیستها خواهد افتاد ، و به همین گونه هم تركیه ، و چنانچه این دو كشور به دست كمونیستها افتند همه مدیترانه و خاورمیانه با منابع خود از دست خواهند رفت.

ترومن سپس در خواست تصویب یك كمك ۴۰۰ میلیون دلاری برای یونان وتركیه كرد. انعكاس سخنرانی ترومن چنان ترسی میان امریكاییان ایجاد كرد كه تا ۴۰ سال مخالفتی با مبارزات پر هزینه این دولت با شوروی و كمونیسم معروف به جنگ سرد نكردند.

«تاریخ » اعلام دكترین ترومن در ۱۲ مارس ۱۹۴۷ را سر آغاز مرحله شدید مبارزه با كمونیسم و دوران ایجاد اتحادیه های نظامی در جهان ذكر كرده است كه با انحلال بلوك شرق و فروپاشی شوروی رو به كاهش گذارده است. چند سال پس از فروپاشی شوروی، آمریكا سیاست مبارزه با تروریسم و گسترش سلاحهای كشتارجمعی را عملا جانشین دكترین ترومن كرده است.