پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

غذای کمکی را زود شروع نکنید!


زود شروع کردن غذای کمکی جاي تغذیه با شیرمادر را گرفته و در تامین نیازهاي تغذیه اي نوزاد مشکلاتی ایجاد می کند.

احتمال ابتلابه بیماري ها

اگر از حریره و سوپ آبکی و رقیق استفاده شود منجر به دریافت اندك مواد مغذي خواهد شد، به دلیل دریافت کمتر عوامل حفاظتی شیرمادر، احتمال ابتلا به بیماري ها افزایش می یابد، به دلیل اینکه غذاهاي تکمیلی به اندازه شیرمادر پاکیزه نبوده و سهل الهضم نیستند احتمال ابتلا به اسهال نیز افزایش می یابد.
از آنجا که کودك هنوز توانائی هضم و جذب پروتئین غیر انسانی را به خوبی ندارد احتمال ایجاد حالت هاي آلرژیک افزایش می یابد.
حاملگی مادر
اگر تغذیه با شیرمادر به دفعات کمتري صورت گیرد خطر حاملگی مادر افزایش می یابد.
نی‌نی‌بان جدیدترین و بهترین مطالب خود را در تلگرام و از طریق سه کانال «راهنمای بارداری»، «کودک‌یاری» و «سلامت جنسی» در اختیار شما قرار می‌دهد.