دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

رفتار اجتماعی کودک


رفتار اجتماعی کودک

کودکان رفتارهای گوناگون را از طریق مشاهده رفتار والدین و دیگران یاد می گیرند و در واقع آنها رفتار والدین را بیشتر به حساب می آورند تا گفتار آنها را.
والدین باید همیشه در مقابل …

کودکان رفتارهای گوناگون را از طریق مشاهده رفتار والدین و دیگران یاد می گیرند و در واقع آنها رفتار والدین را بیشتر به حساب می آورند تا گفتار آنها را.

والدین باید همیشه در مقابل کودکان رفتار خود را کنترل کنند و چنانچه دارای کودک خجالتی هستند باید سعی نمایند در مقابل آنان اجتماعی تر و گرمتر با دیگران برخورد نمایند.

هیچگاه در حضور دیگران از خجالتی بودن فرزندتان به عنوان ادب او یاد نکنید و کمرویی او را به حساب محجوب بودن و حیای وی نگذارید و چنانچه دیگران خجالت کودک شما را به حساب حجب و حیای وی گذاشتند باید با ظرافت فرق بین حیا و ادب را به وی تفهیم کنید.

groohashpazi.blogfa.com