یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

حضرت زینب علیهاالسلام


حضرت زینب علیهاالسلام

وقتی حضرت زینب علیهاالسلام به دیدن امام حسین علیه السلام می رفت ، امام به احترام ایشان برمی خاست و در جای خودش می نشاند.

وفاهٔ زینب الکبری ص ۱۱

وقتی حضرت زینب علیهاالسلام به دیدن امام حسین علیه السلام می رفت ، امام به احترام ایشان برمی خاست و در جای خودش می نشاند.

وفاهٔ زینب الکبری ص ۱۱