سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

ذاتی کبابی قمی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از شاعران شهر قم بود که از صنایع شعری اطلاع بسیاری داشت و از اقسام شعر به قصیده‌گویی و غزل …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از شاعران شهر قم بود که از صنایع شعری اطلاع بسیاری داشت و از اقسام شعر به قصیده‌گویی و غزل متمایل بود. این بیت از اوست:

به کنه ذات تو هرگز نمی‌رسد ذاتی

یکی ز ذات تو می‌گوید ، از صفات یکی