یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

مولانا وداعی وداعی حصاری


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از مردم حصار ماوراء‌النهر بود و در هند نشو نما یافت. گویند مردی درویش مشرببود ، پس از آنکه …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از مردم حصار ماوراء‌النهر بود و در هند نشو نما یافت. گویند مردی درویش مشرببود ، پس از آنکه در هند رنج بسیار دید ، به موطن خود بازگشت و از آنجا به کابل و سپس به حجاز رفت.او در عروض و قافیه و معما و اقشام شعر استاد بود. وداعی در سفر حجاز ، در بین راه درگذشت. از اوست:

تا زلف دو تای تو بلای دل ما شد

سودای دل ما ، یکی بود ، دو تا شد