جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۱۶دی ماه ۱۳۳۱ ـ روزی که بحرین در پارلمان ایران دارای نماینده شد


در اجرای اصلاحیه قانون انتخابات ایران، از چنین روزی در دی ماه ۱۳۳۱ بحرین دارای یک نماینده در مجلس شورای ملی شد. این قانون در چهارم دی ماه آن سال به تصویب رسیده بود. بحرین که طبق …

در اجرای اصلاحیه قانون انتخابات ایران، از چنین روزی در دی ماه ۱۳۳۱ بحرین دارای یک نماینده در مجلس شورای ملی شد. این قانون در چهارم دی ماه آن سال به تصویب رسیده بود. بحرین که طبق قانون مصوب، تا اواخر دهه ۱۳۴۰ که شاه، در مصاحبه ای در هند، درپاسخ به پرسش یک روزنامه نگار (!) ناگهان و به طور غیر منتظره با انجام رفراندم و آن هم یکجانبه و تنها در بحرین موافقت کرد، استان چهاردهم ایران به حساب می آمد.