سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

آقا جان


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
قطعه‌ای به خط وی در مرقع سید احمد مشهدی درکتابخانهٔ خزینهٔ اوقاف استانبول به قلم دودانگ و …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
قطعه‌ای به خط وی در مرقع سید احمد مشهدی درکتابخانهٔ خزینهٔ اوقاف استانبول به قلم دودانگ و کتابت خوش موجود است ، با رقم "تشریف بکتابتها‌العبد آقا جان غفر ذنوبه بدارالارشاد اردبیل ، فی شهور سنه ۹۶۸ هجریهٔ".