دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

دسامبر ۱۹۶۸ ـ تثبیت بهای آپارتمان و ملی شدن اراضی تپه های شمالی تهران


دولت وقت در این روز در سال ۱۳۴۷( دسامبر ۱۹۶۸ ) مصوبه تازه ای بر آئین نامه های اجرایی قانون تملک آپارتمان اضافه کرد که طبق آن بهای هر متر اپارتمان برحسب محل و مصالح ساختمانی ۳۰۰ …

دولت وقت در این روز در سال ۱۳۴۷( دسامبر ۱۹۶۸ ) مصوبه تازه ای بر آئین نامه های اجرایی قانون تملک آپارتمان اضافه کرد که طبق آن بهای هر متر اپارتمان برحسب محل و مصالح ساختمانی ۳۰۰ تا ۶۰۰ تومان( ۶۰۰۰ ریال ) تثبیت شد و درهمین روز در سال ۱۳۴۶ خورشیدی اراضی و تپه های شمال شهر تهران ملی و خرید و فروش و واگذاری آنها ممنوع اعلام شد و طبق قانون دیماه ۱۳۵۴ فروش و واگذاری اراضی دولتی به کارمندان دولت و بازنشستگان هم ممنوع گردید.