شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

۲۸ آذر ـ ۱۹ دسامبر ـ زد و خورد جنگنده های نیروی هوایی ایران و عراق


۱۹ دسامبر ۱۹۷۴ در تهران اعلام شد كه روز پیش از این باردیگر در مرز ایران و عراق میان جنگنده های نیروی هوایی دو كشور برخوردی صورت گرفته است. این زد و خوردها و ناآرامی های مرزی پس …

۱۹ دسامبر ۱۹۷۴ در تهران اعلام شد كه روز پیش از این باردیگر در مرز ایران و عراق میان جنگنده های نیروی هوایی دو كشور برخوردی صورت گرفته است. این زد و خوردها و ناآرامی های مرزی پس از الغای سلطنت در عراق در سال ۱۹۵۸ میلادی گهگاه صورت گرفته است كه در سپتامبر سال ۱۹۸۰ منجربه یك جنگ هشت ساله شد. مرزهای عراق با ایران را انگلیسی ها پس از تصرف عراق و خارج ساختن آن از دست دولت عثمانی ترسیم كردند و در مورد مرز آبی شط العرب, قاعده بین المللی «خط القعر» را احتمالا «عمدا» در نظر نگرفتند و باعث این همه فتنه شدند. انگلیسی ها در جریان جنگ اول جهانی به خاطر نفت عراق نیرو به این كشور فرستادند, و گرنه در آن زمان جبهه های جنگ در اروپا بود.