جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

شرف‌الدین شرف طوسی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از قدما و سخنوران عصر خود بود و کلام او بر دیگران برتری داشت. از اشعار اوست:
ای آنکه زمانه است شور …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از قدما و سخنوران عصر خود بود و کلام او بر دیگران برتری داشت. از اشعار اوست:

ای آنکه زمانه است شور از رویت

خورشید بود جمال نور از رویت

روی تو در این دور روز کمتر دیدم

گشتم زغمت چو موی دور از رویت