پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

سیدملاحسین / حسن حسینی خلخالی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۱۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: متکلم و مفسر
از شاگردان به‌‌نام میرزاجان شیرازی بود و استاد عبدالکریم‌‌بن سلیمان کورانی. تألیفاتی …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۰۱۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: متکلم و مفسر
از شاگردان به‌‌نام میرزاجان شیرازی بود و استاد عبدالکریم‌‌بن سلیمان کورانی. تألیفاتی چند به ‌‌فارسی و عربی از وی به‌‌جای مانده ، از جمله: حاشیه بر "انوارالتنزیل" بیضاوی؛ "رسالهٔ فی‌‌المبدأالاول و صفاته"؛ حاشیه بر رساله "اثبات‌‌الواجب" دوانی؛ حاشیه بر "شرح‌‌العقایدالعضدیهٔ" دوانی؛ حاشیه بر "شرح تهذیب‌‌المنطق" دوانی.