سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

امید جدید محققان برای بازگشت بیماران از کما


بازگشت از کما به کمک امواج فراصوت

با پیشرفت علم پزشکی در همه زمینه های زندگی بشر امیدها برای بازگشت بیماران از کما زنده شد و نقطه امیدی برای پایان دادن به زندگی نباتی و برگشت به زندگی در دل محققان شکل گرفت. خارج شدن یک بیمار از کما به کمک امواج فراصوت نقطه روشن و امیدبخشی بود که محققان را برای تلاش بیشتر برای احیای بیماران از کما ترقیب کرد.

پزشکان در دانشگاه کالیفرنیا(UCLA)، لس آنجلس در حال آزمایش یک درمان جدید هستند و با موفقیت توانستند با استفاده از امواج فراصوت یک بیمار 25 ساله را از حالت کما خارج کنند.

این پزشکان موفق شدند تا با تحریک صوتی سلول های عصبی بیمار در تالاموس مغز، وی را از حالت نباتی خارج کرده و به زندگی طبیعی برگردانند.

قبل از اینکه پزشکان از روش مذکور برای احیای این بیمار استفاده کنند، وی از سطح هوشیاری بسیار پایین و درک پایین گفتار اطرافیان برخوردار بود اما تنها 3 روز پس از این درمان، وی از هوشیاری کامل برخوردار شده و به مکالمات واکنش نشان می دهد. او همچنین با تکان داد سر و حالت های مختلف بدن به این مکالمات پاسخ می دهد.


امید جدید محققان برای بازگشت بیماران از کما

بازگشت بیماران از کما به کمک امواج فراصوت


با وجود بهبودی حاصل شده برای این جوان باز هم پزشکان هنوز به طور قطعی در مورد این شیوه مطمئن نیستند و احتمال می دهند که این درمان به صورت اتفاقی حاصل شده باشد.

اما به طور کلی به دلیل بهبودی چشمگیر و قابل توجه این جوان، آنها قصد دارند تا با انجام پژوهش های بیشتر در مورد قطعیت این روش به اطمینان برسند.

در صورت اثبات کارآیی این روش، دانشمندان قصد دارند تا دستگاه قابل حملی را بسازند که به واسطه آن بتوان بیمارانی که هوشیاری نسبی داشته یا در حالت نباتی به سر می برند را به زندگی طبیعی بازگردانند.

امید جدید محققان برای بازگشت بیماران از کما