یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

آموزش بافت 2 مدل شال گردن ضربدری با دو میل


اغلب کودکان دوست ندارن شال گردن بندازند و همیشه آن را از گردن باز می کنند. بافت شال گردن ضربدری می تواند راه حلی خوب و آسان برای این مشکل باشد.
در بافت این دو شال گردن زیبا با  ستاره  همراه شوید.

مهارت های لازم برای بافت شال گردن ضربدری

  • سید: یک دانه اضافه کردن طوری که سوراخ ایجاد نشود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت رکن : همه رج ها از رو ، یا همه رج ها از زیر


وسایل لازم برای بافت شال گردن ضربدری

  • کاموا متوسط
  • میل شماره 3.5


1-  بافت شال گردن ضربدری مدل حصیری


	آموزش بافت 2 مدل شال گردن ضربدری با دو میل | وب


برای این مدل بافت شال گردن ضربدری بچه گانه ابتدا ۱۶ دانه سر اندازید.
این ۱۶ دانه را هر مدلی که دوست دارید می توانید ببافید، مثل مدل خزه ای، مدل برنجی، کشباف و یا هر مدل دیگری که دوست دارید.
حال حدود 6 سانتی متر ببافید در واقع تا جایی که یک مربع داشته باشید بافت را ادامه دهید.

بافت قسمت حصیری
برای بخش حصیری شال گردن دانه ها را به ۴ قسمت تقسیم کنید، سپس ۴ دانه اول را به اندازه عرض کار خود ببافید ( مثلا اگر عرض بافت شما ۱۰ سانتی متر است فقط ۴ دانه اول را تا۱۰ سانتی متر می بافید).
بعد دانه ها را داخل یک سنجاق کنید و نخ را قیچی کنید، ۴ دانه بعدی را به اندازه ۴ دانه اول ببافید و به همین ترتیب ۴ دانه بعدی و دانه های بعد.
حال ۴ تا ۴ تا، دانه ها را می بافیم وقتی به اندازه عرض شال گردن که شد داخل سنجاق می کنیم.


	آموزش بافت 2 مدل شال گردن ضربدری با دو میل | وب

در این جای کار دوباره همه دانه ها را داخل میل می کنیم و همه را با هم مثل اول کار می بافیم.

ادامه بافت:

به اندازه ۳۰ سانتی متر (دور گردن) شال گردن را با مدل انتخابی می بافیم.

بافت قسمت حصیری دوم:
در مرحله ی بعدی دوباره  دانه ها را به ۴ قسمت تقسیم می کنیم. حال دوباره به اندازه عرض شال گردن ۴ دانه ها را مثل  تقسیمات قسمت اول می بافیم.
در این بخش می توانید برای اینکه رنگ قسمت ضربدری کار حالت شطرنجی داشته باشد، از یک کاموا با رنگ دیگر استفاده کنید.
در ادامه دانه ها را که ۴ تایی بافتید داخل سنجاق های جداگانه کنید.


	آموزش بافت 2 مدل شال گردن ضربدری با دو میل | وب

سپس بخش دوم حصیری را به صورت یکی در میان از ما بین دانه های بافته شده ی قسمت اول رد کنید.

نکات مورد توجه:

1- باید دانه های بافته شده بخش دوم را کمی فشرده تر از داخل اولی ها رد کنید یعنی قسمت شطرنجی فشرده باشد تا شیک بایستد.
2- همچنین وقتی می خواهید بافت ها را از داخل هم رد کنید به جهت تا خوردن شال گردن دقت کنید.


انتهای بافت شال گردن
بعد از رد کردن قسمت بافته شده ۴ تایی از داخل هم دوباره دانه ها را داخل میل بندازید و همه را با هم ببافید .سپس دوباره به اندازه اولین قسمت ( مربع اولی که بافتیم ) می بافیم و شال گردن را کور می کنیم.آموزش 3 مدل بافت شال گردن مردانه با دو میل


2- بافت شال گردن ضربدری طرح روباه


	آموزش بافت 2 مدل شال گردن ضربدری با دو میل | وب


برای این مدل بافت شال گردن ابتدا 3 دانه سر می اندازیم.

مدل بافت:
در همه رج ها همه دانه ها زیر بافته می شوند، بعد تا 30 رج به همین شکل ادامه می دهیم. سپس در هر رج به دو طرف بافت یک دانه اضافه می کنیم (تا پایان رنگ کرم).

رج های بعدی:

حال 22 رج بدون اضافه کردن با یک رنگ کاموا دیگر مدل رکن می بافیم.

رج های بعدی:

حال ادامه بافت را کشباف می بافیم یعنی 2 دانه رو، 2 دانه زیر، و کشباف را تا 15 سانتی متر ادامه می دهیم.

رج های بعدی:
حال دوباره شروع به بافت مدل رکن می کنیم و به اندازه دور گردن یا حدود 60 سانتی متربافت را ادامه می دهیم.

بافت سر روباه 
برای بافت قسمت سر به صورت جداگانه باید دو مثلث ببافیم، که هر مثلث به این صورت است که به اندازه عرض شال گردن دانه سر می اندازیم و 2 رج رکن می بافیم، از رج سوم در دو طرف بافت از هر رج یک دانه کم می کنیم تا به 3 دانه برسیم. سپس 2 رج 3 دانه را می بافیم و بعد کور می کنیم.

بافت گوش روباه
برای بافت گوش ها به اندازه نصف عرض شال گردن دانه سر می اندازیم و دو رج رکن می بافیم و بعد از رج سوم در هر رج از دو طرف بافت یک دانه کم می کنیم تا به دو دانه برسیم.
در انتها مانند شکل بخش های شال گردن را به هم می دوزیم.آموزش بافت شال گردن بدون درز شیک (نک وارمر)