دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

Zingiber Products | اطلاعات دارویی | اطلاعات عمومی دارو


Zingiber Products
زنجبیل
موارد و مقدار مصرف:
اين فرآورده ها در پيشگيري از بيماري مسافرت مصرف مي شوند.
تداخل دارويي:
از آنجا كه گزارش شده است زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضدفعاليت پلاكتي و پايين آورنده قند خون مي باشد،لذا مصرف مقادير زياد اين فرآورده ها ممكن است با درمانهاي قلبي ،پايين آورنده قندخون و ضدانعقاد تداخل نمايد.
مکانيسم اثر:
مكانيسم اثر زنجبيل در پيشگيري از بيماري مسافرت مشخص نيست. به نظر مي رسد كه با تاثير موضعي بر مجاري گوارشي اثر خود را اعمال مي كند.
اشكال دارويي:
Gingitone:cap 365 mg
Zintoma:cap 250 mg
اطلاعات دیگر:
اجزاء فرآورده‌: شربت‌ تيميان‌ از عصاره‌هيدورالكلي‌ گياهان‌ زير تهيه‌ شده‌ است‌:
1. برگ‌ آويشن‌ 19% Thymus vulgaris
2. برگ‌ اكاليپتوس‌ 5% Eucalyptus globulus
3. برگ‌ مرزه‌ 7% Satureja hortensis
4. دانه‌ رازيانه‌ 0/5% Foeniculum vulgare