پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

خلط بلغم


خلط بلغم

متخصصان طب سنتی قسمت مائی خون (آب موجود در خون) را همان بلغم خون می دانند

متخصصان طب سنتی قسمت مائی خون (آب موجود در خون) را همان بلغم خون می دانند؛ گاه نیز از لنف به عنوان خلط بلغم یاد می شود که این تعریف درست تر به نظر می رسد زیرا حکمای قدیم برای خلط بلغم کارکردهایی قائل بوده اند که عبارت است از خلط جایگزین دم، تامین کننده سیال بودن و روانی خون و تولید کننده خلط دم، تنظیم کننده رقت و غلظت خون و...به طور معمول به محض خروج خون از رگ ها، ممکن است که فرد دچار شوک شود ولی بلغم تا حدود زیادی تامین کننده خون از دست رفته است زیرا وقتی فرد خون از دست می دهد آب زیادی که در فضاهای خارج از عروق و در بین سلول ها وجود دارد به سرعت به درون عروق خونی مکیده می شود و با ترکیب شدن با خون، کمبود خون را جبران می کند.بلغم قسمتی از خون است که باعث سفیدی و روشنی رنگ آن می شود. پزشکان بلغم را معادل لنف می دانند و به هر قسمتی از خون یا بدن که حالت شل و آبکی یا چربی غیربافتی دارد (مانند تری گلیسیرید، روغن موجود در بدن) که لنف نیز جزئی از آن است، بلغم می گویند.

شناخت طبایع ـ دکتر ابوالحبیب