شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

محمدرضا زنجانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۳۰۹ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ و شاعر
ملقب به ناظم‌الشریعه. وی صاحب کتابی است به نظم به نام "اعمال جهان‌شاه امیر تومان و احتشام‌الدوله …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۳۰۹ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ و شاعر
ملقب به ناظم‌الشریعه. وی صاحب کتابی است به نظم به نام "اعمال جهان‌شاه امیر تومان و احتشام‌الدوله حکمران خمسه" ، در چگونگی حرکت آن دو به خمسه از سوی ناصرالدین‌شاه.