یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

یادداشت های یک آدم بی کلاس


یادداشت های یک آدم بی کلاس

در خبرها داشتیم که یک زن آمریکایی هنگام جستجو د راینترنت متوجه شده که شوهرش شش ماه قبل در یک مسابقه بخت آزمایی برنده جایزه ۶۰۰ هزاردلاری شده است این زن از اینکه شوهرش ماجرا …

در خبرها داشتیم که یک زن آمریکایی هنگام جستجو د راینترنت متوجه شده که شوهرش شش ماه قبل در یک مسابقه بخت آزمایی برنده جایزه ۶۰۰ هزاردلاری شده است این زن از اینکه شوهرش ماجرا را با او درمیان نگذاشته به شدت عصبانی شده و او را به جرم پنهان کاری به دادگاه کشانده است . در صورتی که زن بتواند شوهرش را محکوم کند علاوه بر نصف جایزه مبلغی هم به عنوان غرامت بد ست خواهد آورد . بنده به این شوهر آمریکایی توصیه می کنم سفت وسخت همسرش را تهدید کند که اگر شکایتش را پس نگیرد و عذرخواهی نکند با بقیه پول جایزه زن دیگری می گیرد و خلاصه اگر کوتاه نیایدو اورا در دادگاه محکوم کند بدون شک سروکارش با هوو خواهد بود .

اما یکی از خوانندگان روزنامه جام جم در با ستون ((حق با شماست)) این روزنامه تماس تلفنی گرفته و از اینکه حجم ماست های کارخانجات تولید لبنیات کاهش یافته اما قیمت آنها همچنان افزایش می یابد اظهار گلگی نموده است . گویا این هموطن گرامی خبر ندارد با این خشکسالی و بحران کمبود آبی که امسال بوجود آمده طبیعی است که اینگونه کارخانجات آب لازم برای ریختن در ماست ها را نداشته باشند بنابراین بتدریج حجم آنها کاهش یافته اما در عوض ماست ها غلیظ تر و خا لص تر شده اند و در نتیجه قیمت آنها هم افزایش یافته است .

ما که هرچه گزارش سازمان خوار وبار جهانی (( فائو)) مندرج در روزنامه ایران که نسبت به رشد هشتاد وسه درصدی گرانی موادغذایی درسی کشور دنیا هشدار داده است را زیر رو کردیم خوشبختانه اثری از نام کشورمان در بین این سی کشور نبود که نبود . قابل توجه کسانی که دائم نق می زنندو جو سازی می کنند و گرانی برنج و گوجه فرنگی و گوشت و دیگر اقلام غذایی را به رخ مسئولان می کشند بفرمایید این هم مدرک مستند و معتبر حال ملاحظه فرمودید که ما تا گرانی هشتادو سه درصدی فاصله زیادی داریم ؟

حیدر ملکی نژاد – استان ایلام