شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

رجبعلی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
نام وی در قبالهٔ ازدواج صفیه سلطان خانم ، دختر آقا نجف ، جزو شهود در مجلس عقد قید شده است. …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
نام وی در قبالهٔ ازدواج صفیه سلطان خانم ، دختر آقا نجف ، جزو شهود در مجلس عقد قید شده است. از درج این نکته معلوم است که این نقاش از شاگردان نزدیک آقا نجف بوده که در مجلس عقد آن خانواده شرکت داشته است. از آثار وی: تصویر یکی از علمای معمم که به آبرنگ ترسیم شده و در حدخود استادانه است ، با رقم: "رجبعلی ۱۲۸۹".