شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

اسدالله صفوت الملک مشرقی


جنسیت: مرد
تخلص: مشرقی و صفوت
تولد و وفات: ( ... )س چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و شاعر
وی نواده فتحعلی خان تنکابنی ، رئیس دفتر وزارت خارجه بود. …

جنسیت: مرد
تخلص: مشرقی و صفوت
تولد و وفات: ( ... )س چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و شاعر
وی نواده فتحعلی خان تنکابنی ، رئیس دفتر وزارت خارجه بود. صفوت طریقه ذهبیه را اختیار کرد و ارادت وی به حاج محمد زمان جلایر کلاتی ، متخلص به حکیم ، بوده است. اثر وی: «وسیلهٔ النجاهٔ فی مناقب الائمهٔ الولاهٔ و مصابیح الهداهٔ».