چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

آنچه یك راننده باید بداند


• بالا رفتن كودكان نوپا از صندلی اتومبیل
در حالی كه مشغول رانندگی در یك مسیر خسته كننده هستید متوجه می شوید كه كودك سه ساله شما كمربند صندلی اش را باز كرده و در عقب اتومبیل ایستاده. …

• بالا رفتن كودكان نوپا از صندلی اتومبیل

در حالی كه مشغول رانندگی در یك مسیر خسته كننده هستید متوجه می شوید كه كودك سه ساله شما كمربند صندلی اش را باز كرده و در عقب اتومبیل ایستاده.

• چه باید كرد

هیچ گونه عكس العملی نشان ندهید. استفانی تامبرلو رئیس و كارشناس كمربندهای ایمنی USA و موسسه سلامت كودكان مسافر در تورنس كالیفرنیا می گوید: اگر شما شروع به فریاد زدن كنید تمركز خود را از دست داده و اگر ناگهان ترمز كنید فرزندتان پرتاب می شود.

در عوض تا جایی كه امكان دارد به طرف كنار جاده حركت كنید، اتومبیل را نگه داشته و به آرامی كودك خود را به جای خود برگردانید و به طور جدی برایش شرح دهید كه این عمل او قابل قبول و صحیح نبوده و تا همه افراد كمربندشان را نبندند اتومبیل نمی تواند حركت كند. و نیز می افزاید توجه داشته باشید هنگام قرار دادن فرزندتان از وضعیت تسمه كمربند ایمنی مطمئن شوید. ایستادن در جاده برای بستن كمربند ایمنی خطر بزرگی مثل ضربه خوردن به اتومبیلتان می شود.

• عوامل بازدارنده

هیچ گاه در مورد اینكه فرزندتان نباید از صندلی اش برخیزد با او بحث نكنید، فقط بگویید این كار مجاز نیست، فقط همین.

همیشه از كشش تسمه كمربند او مطمئن شوید در غیراین صورت او از زیر آن می لغزد.

• كودك شروع به فریاد زدن می كند

در طول یك ساعت رانندگی طولانی برای دیدار یك دوست، فرزند شش ماهه شما شروع به فریاد زدن می كند. شما سعی می كنید او را آرام كنید ولی بی فایده است.

• چه باید كرد

به هیچ وجه نمی توانید خود را به صندلی عقب برسانید پس باید كامل بایستید و برای این كار با تمركز روی جاده به طرف محل پاركینگ یا محل امن دیگری بروید و ببینید آیا او احتیاج به تعویض پوشك داشته یا گرسنه است. هیچ گاه فرزند خود را به صندلی جلو نیاورید، حتی در یك اتومبیل پارك شده زیرا اگر به اتومبیل شما ضربه ای وارد شود كیسه های هوا باز شده و باعث صدمه دیدن یا حتی كشته شدن او می شوند.

• عوامل بازدارنده

به خاطر داشته باشید كه صندلی اتومبیل محل مناسب و خوبی جهت وقت گذرانی كودك شیرخوار شما نیست. اگر همسر شما می تواند كمكی برای رانندگی شما باشد، به نوبت رانندگی كرده و در صندلی عقب كنار فرزندتان بنشینید و با او بازی كرده و با اسباب بازی های نرم و مناسب و یا كتاب در سفرهای طولانی او را سرگرم كنید و گاهگاهی به او و خودتان استراحتی بدهید تا شما را از خستگی حفظ كند.

• اتومبیلی با شما برخورد می كند

بعد از برداشتن فرزندتان از محل بازی روزانه سمت چپ خود را گرفته و از چراغ سبز می گذرید كه اتومبیلی از چراغ قرمز گذشته با شما برخورد می كند و كلیه لوازم فلزی، پلاستیكی و شیشه ای را به هوا پرتاب می كند.

• چه باید كرد

اگر در جاده یا اتوبان شلوغی این اتفاق افتاد به آرامی اتومبیل خود را به نقطه امنی هدایت كنید و بدون ایجاد خطر یا مشكل برای اتومبیل های دیگر، اتومبیل تان را ترك كنید.

• عوامل بازدارنده

كاملاً با دقت و هوشیاری رانندگی كنید، هرگز هنگام رانندگی چیزی نخورید، آرایش نكنید یا از تلفن همراه استفاده نكنید و اگر خواب آلود بوده یا نوشابه های الكلی استفاده كرده اید هرگز پشت فرمان ننشینید. از نزدیك شدن به اتومبیل جلویی پرهیز كنید و از قانون سه ثانیه استفاده كنید به این معنی كه هنگامی كه اتومبیلی از جلوی شما می گذرد از یك شیئی مثل تیرچراغ می گذرد كه سه ثانیه طول می كشد شما به همان شی برخورد كنید. برای جلوگیری از تصادف به شدت ترمز كنید حتی اگر باعث برخورد با اتومبیل دیگر شود. كم كردن سرعت از شدت تصادف خواهد كاست.

• كم شدن دید شما در مه

هنگام رانندگی با مه غلیظی مواجه می شوید در حالی كه فرزندتان را به همراه دارید، به طوری كه حتی چراغ راهنما را تا هنگامی كه در زیر آن قرار نگرفته اید نمی بینید.

• چه باید كرد

قانون شماره یك: آهسته برانید مه نه تنها دید را كم می كند بلكه جاده را نیز مرطوب و لغزنده می سازد. اگر با سرعت كم حركت كنید قادر خواهید بود كه سریعاً اتومبیل را متوقف كنید اگر با شیئی (مثل شاخه افتاده، یا اتومبیل معلولین) رو به رو شدید كه مه باعث تیرگی و كم شدن دید شما نسبت به آنها شده از چراغ های مه شكن استفاده كنید؛ اگر دارید، وگرنه چراغ های نورپائین را روشن كنید. هرگز از نور زیاد استفاده نكنید چون مجدداً به شما منعكس می شود. شیشه را پائین كشیده و رادیو را روشن كنید تا اتفاقاتی كه در جاده می افتد بشنوید.

• عوامل بازدارنده

در هوای مه آلود تا زمانی كه واقعاً مجبور باشید رانندگی نكنید، اگر با مه غیرمنتظره روبه رو شدید به خاطر داشته باشید كه سرعت تان را كم كنید. اتومبیل شما سه برابر زمان معمولی را جهت ایستادن در یك جاده لغزنده نیاز دارد. پنجره ها را باز كنید تا وضعیت ترافیكی را كه نمی توانید ببینید، بشنوید و تا زمانی كه نیاز مبرم وجود ندارد توقف نكنید زیرا در یك جاده مرطوب و مه آلود با خطر بزرگ برخورد با اتومبیل دیگر قرار می گیرید.