دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

۲۱ سپتامبر ۱۹۲۲ ـ رئیس جمهوری امریکا بر ایجاد کشوری برای یهودیان در فلسطین صحه گذارد


۲۱ سپتامبر ۱۹۲۲ ـ رئیس جمهوری امریکا بر ایجاد کشوری برای یهودیان در فلسطین صحه گذارد

۲۱ سپتامبر ۱۹۲۲ «وارن هاردینگ» رئیس جمهوری وقت آمریکا برایجاد یک کشور برای یهودیان در فلسطین صحه گذارد. حمایت از ایجاد چنین کشوری به صورت قطعنامه به هاردیگ داده شده بود که آن …

۲۱ سپتامبر ۱۹۲۲ «وارن هاردینگ» رئیس جمهوری وقت آمریکا برایجاد یک کشور برای یهودیان در فلسطین صحه گذارد. حمایت از ایجاد چنین کشوری به صورت قطعنامه به هاردیگ داده شده بود که آن را امضاء کرد. فلسطین در آن زمان تحت الحماینه انگلستان بود و این دولت هم چنین نظری داشت. حکومت انگلستان بر فلسطین تا سال ۱۹۴۸ ادامه یافت.