شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

آزمون کاریابی بازار بورس اوراق بهادار تهران


آزمون کاریابی بازار بورس اوراق بهادار تهران

وجود بورس اوراق بهادار از طریق کمک به انتقال وجوه از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد دارای اثرات مفید و سازنده ای برای اقتصاد کشور است

وجود بورس اوراق بهادار از طریق کمک به انتقال وجوه از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد دارای اثرات مفید و سازنده‌ای برای اقتصاد کشور است، اما کلیه منافع ناشی از وجود این نهاد در اقتصاد یک جامعه منوط به وجود سطح قابل قبول کارائی این بازار است. با توجه به اهمیت کارائی بازار بورس و نقش آن در انتقال و تخصیص بهینه منابع مالی در این مقوله با استفاده از الگوی قیمت‌گذاری‌ دارائی‌های سرمایه‌ای به بررسی و آزمون کارائی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

عنوان فایل
آزمون کاریابی بازار بورس اوراق بهادار تهران application/pdf
azmone karyabi.pdf
2,212 KB
دانلود

زهرا نصرالهی