سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

چه سود؟


چه سود؟

گوشه‌گیران را نصیب از عالم فانی چه سود؟
عاشقان را بهره از گردونهٔ دانی چه سود؟
چون بخواهد عمر ما بی‌روی دلبر بگذرد
آرزو بردن به وصلِ عمرِ طولانی چه سود؟
بارِ محنت بردن از تقدیر …

گوشه‌گیران را نصیب از عالم فانی چه سود؟

عاشقان را بهره از گردونهٔ دانی چه سود؟

چون بخواهد عمر ما بی‌روی دلبر بگذرد

آرزو بردن به وصلِ عمرِ طولانی چه سود؟

بارِ محنت بردن از تقدیر نافرجام عمر

بی‌وصالِ همدم و بی‌یاور جانی چه سود؟

مُلکت دنیا نیرزد تا دلی غمگین کُنی

گرشودقلبی‌حزین، تخت جهانبانی چه سود؟

تا که هستم شادم از آبِ حیاتِ عشق کن!

چون فرا آید اجل، آهِ پشیمانی چه سود؟

چشمِ «مهر» از داغِ دل پیوسته اشک افشان بُوَد

در مصاف آتش امّا ابر بارانی چه سود؟

بزرگمهر وحدانی آملی