سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024
مجله ویستا

منع اسراییل از تهدید کردن عرفات (در این روز ۲۰ سپتامبر)


مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ قطعنامه ای مبنی بر منع اسرائیل از ادامه تهدید كردن یاسر عرفات تصویب كرد. چون در این مجمع ، هیچیك از اعضاء حق وتو كردن ندارد ، مخالفان این …

مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳ قطعنامه ای مبنی بر منع اسرائیل از ادامه تهدید كردن یاسر عرفات تصویب كرد. چون در این مجمع ، هیچیك از اعضاء حق وتو كردن ندارد ، مخالفان این مصوبه تنها چهار كشور از جمله آمریكا ، اسرائیل و جزایر مارشال بودند. این نخستین مصوبه این مجمع در اجلاس سال ۲۰۰۳ خود بود. مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل ضمانت اجرایی ندارند!.