چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

محمد محسن امامی اصفهانی


جنسیت: مرد
نام پدر: علی‌نقی
تولد و وفات: ( ... )س دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
وی از ثلث‌نویسان زمان شاه‌سلیمان و شاه‌سلطان حسین صفوی بود. خط نستعلیق …

جنسیت: مرد
نام پدر: علی‌نقی
تولد و وفات: ( ... )س دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
وی از ثلث‌نویسان زمان شاه‌سلیمان و شاه‌سلطان حسین صفوی بود. خط نستعلیق را خوش می‌نوشت. مدت‌ها در خدمت میرزا ابوتراب ، شاگرد میرعماد ، رنج‌های بسیار کشید تا به مدارج عالی رسید. بیشتر کتیبه‌های مساجد و مقامات مقدسه را می‌نوشت. از آثار وی: کتیبهٔ لوحه‌سنگی در ایوان امامزاده اسماعیل اصفهان ، به قلم دودانگ کتیبهٔ خوش ، با رقم: "...شاه سلطان حسین...کتبه محمدمحسن بن علی‌نقی الامامی ۱۱۱۴".