دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

ابواسحاق ابراهیم کازرونی


جنسیت: مرد
نام پدر: محمد بن ابراهیم بکری
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی
گفته‌اند که وی عموی فیرورزآبادی (۷۲۹-۸۱۶/۸۱۷ق) ، صاحب قاموس" …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمد بن ابراهیم بکری
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم دینی
گفته‌اند که وی عموی فیرورزآبادی (۷۲۹-۸۱۶/۸۱۷ق) ، صاحب قاموس" ، بود. از آثار وی:"شفاء‌الاسقام فی سیرهٔ غوث‌الانام (الرفاعی)"؛ "المیزاب فی نسب سید الاقطاب"؛ "البرهان المؤید فی مناقب‌الامام‌الرفاعی احمد".