شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

میرزا عبدالغفار فریب اصفهانی


جنسیت: مرد
نام پدر: فتح علی
تخلص: فریب
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: طبیب ، خطاط و شاعر
پدر او از افاضل اصفهان بود. وی تحصیلات خود را در …

جنسیت: مرد
نام پدر: فتح علی
تخلص: فریب
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: طبیب ، خطاط و شاعر
پدر او از افاضل اصفهان بود. وی تحصیلات خود را در اصفهان و سپس در تهران به پایان رسانید و در هیجده سالگی جامع علوم ادبی بود. او از علوم معقول و منقول نیز بهره داشت و در علم طب ماهر بود. صاحب "مجمع‌الفصحا" آورده که: "... از فرط کیاست طرز معالجه جدید اطباءِ فرهنگ را مزید طب قدیم کرده...". وی قصیده را نیکو می‌سرود و در خط نستعلیق سرآمد اقران خود بود. او ابتدا خطاط و سپس فریب تخلیص می‌کرد. از آثار وی: رساله‌ای دربارۀ "بیماری وبا" به عربی؛ منظومه‌ای در "تشریح" ، به فارسی.