یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

نقش استفاده از ویتامین E و سلنیوم در مسمومیت با سموم قارچی بر عملکرد جوجه های گوشتی


در آزمایشی نقش ویتامین E و سلنیوم بر میزان بازده جوجه های گوشتی در آلودگی با سموم قارچی آفلاتوکسین و اکراتوکسین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نمایان ساخت که …

در آزمایشی نقش ویتامین E و سلنیوم بر میزان بازده جوجه های گوشتی در آلودگی با سموم قارچی آفلاتوکسین و اکراتوکسین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نمایان ساخت که ویتامین E می تواند به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی از کاهش شاخصهای بازده درطول آلودگی با سموم بکاهد. البته درتحقیقات مشخص گردیده سلنیوم به تنهایی توانایی اثر بر روی شاخص های رشد را ندارد و اثر خود را همراه با ویتامین E بصورت توام نمایان می سازد