یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

موقعیت اقلیمی و وضعیت کشاورزی آلمان


موقعیت اقلیمی و وضعیت کشاورزی آلمان

آب فراوان، هوای معتدل، خاکی پربازده. آلمان آسمانی خاکستری و زمینی سبز دارد.
● آب وهوا
آلمان به لحاظ آب ‌و هوایی جزو اقلیم معتدل اروپایی در حوزه‌ی وزش بادهای غربی است و منطقه‌ی …

آب فراوان، هوای معتدل، خاکی پربازده. آلمان آسمانی خاکستری و زمینی سبز دارد.

آب وهوا

آلمان به لحاظ آب ‌و هوایی جزو اقلیم معتدل اروپایی در حوزه‌ی وزش بادهای غربی است و منطقه‌ی گذار از آب و هوای دریایی غرب اروپا به آب و هوای قاره‌ای در شرق اروپاست. منطقه‌ای که در آن واقع است از جریان خلیج نیز تأثیر می‌گیرد که اقلیم را معتدل می‌کند. جریان خلیج یک جریان گرم دریایی در اقیانوس اطلس است.

در آلمان به ندرت پدیده‌هایی چون خشکسالی مداوم، گردباد، سرما یا گرمای غیرعادی پیش می‌آید. گاهی با توفان مواجه می‌شویم که هر ازچندگاهی با خسارات قابل‌توجهی همراه است. سیل تقریبا هر ساله رخ می‌دهد و اینجا یا آنجا آسیب‌هایی می‌رساند. تفاوتی که میان درجه‌ی حرارت هوا در شمال و جنوب است، به دلیل مرتفع بودن جنوب تعدیل می‌شود. بادهای غربی رطوبت فراوانی را از اقیانوس به همراه می‌آورند. در همه‌ی فصلها باران می‌بارد. کمترین درجه‌ی هوا در ماه ژانویه (دی/بهمن) و بیشترین آن در ماه ژوییه (تیر/مرداد) است. گرایش عمومی درجه‌ی حرارت هوا در آلمان به سوی گرم شدن بیشتر است. درجه‌ی حرارت متوسط، که سالیان طولانی ۸/۳ سانتیگراد بوده است، از سال ۱۹۸۸ (به استثنای ۱۹۹۶) به سمت گرم شدن بیشتر پیش رفته است. به‌عنوانِ نمونه درجه‌ی متوسط هوا در سال ۲۰۰۰ به ۹/۹ سانتی‌گراد رسیده است.

کشاورزی و زیست‌بوم

ترکیب خاک در آلمان از نظر حاصلخیزی منطقه به منطقه فرق می‌کند. در آلمان شمالی کمربند ساحلی سرشت مردابی دارد و از این رو بسیار حاصلخیز است. در حالی که زمین خشکِ پس از آن، کم‌بار است.

در مجموع از ۵۳/۵ درصد زمینهای آلمان استفاده‌ی کشاورزی می‌شود. ۲۹/۵ درصد زمینها از جنگل پوشیده‌اند. بخش مسکونی دربرگیرنده‌ی ۱۲/۳ زمینهاست.

درختهای رایج در آلمان از دو نوع مخروطی (بی‌خزان) و برگریز (باخزان) هستند. از نوع اخیر می‌توان راش قرمز و بلوط را نام برد. جنگلهای طبیعی عمدتا از غان و کاج تشکیل شده‌اند. سمور، گوزن، آهو، گراز و نیز روباه از جانورهای ساکن در جنگلهای آلمان اند. بیدستر و سمور آبی از ساکنان جویبارها هستند.