یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

ابوعبدالله محمدبن اسماعیل درزی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۴۱۰ /۴۱۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم مذهب اسماعیلیه
معروف به نشتکین. وی از مؤسسان مذهب دروزیه است و نام این گروه مأخوذ از شهرت …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۴۱۰ /۴۱۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم مذهب اسماعیلیه
معروف به نشتکین. وی از مؤسسان مذهب دروزیه است و نام این گروه مأخوذ از شهرت اوست. درزی نیز مثل حمزهٔ بن علی زوزنی ، که یکی دیگر از مؤسسین این مذهب بود ، ایرانی‌نژاد و اهل بخارا بود. در اواخر سال ۴۰۷ق به مصر رفت و به خدمت حاکم فاطمی رسید. گویند حاکم او را برای نشر دعوت خویش به شام فرستاد و وی در شام کشته شد. ولی به موجب روایات دروزیه ، وی در اواخر عمر از حاکم برگشت و با او به دشمنی برخاست و در نتیجه ، حمزه به عنوان یگانه فرستاده و داعی حاکم مورد متابعت دروزیه قرار گرفت.