چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

۱۵ دی ـ ۵ ژانویه ـ دكتر مصدق با یك پیام رادیویی ایرانیان را بر ضد توطئه گران به حركت درآورد


۱۵ دی ـ ۵ ژانویه ـ دكتر مصدق با یك پیام رادیویی ایرانیان را بر ضد توطئه گران به حركت درآورد

در پی مخالف خوانی چند نماینده ازجمله دكتر بقایی در مجلس ، دكتر محمد مصدق رهبر وقت ایرانیان به همانگونه كه وعده داده بود كه مسائل را مستقیما با مردم درمیان خواهد گذارد در این …

در پی مخالف خوانی چند نماینده ازجمله دكتر بقایی در مجلس ، دكتر محمد مصدق رهبر وقت ایرانیان به همانگونه كه وعده داده بود كه مسائل را مستقیما با مردم درمیان خواهد گذارد در این روز در دیماه ۱۳۳۱ ( ۵ ژانویه ۱۹۵۳ ) در یك پیام رادیویی خطاب به ملت گفت: "در این زمان كه چرچیل نخست وزیر انگلستان به واشنگتن رفته تا نظر آن دسته از آمریكاییانی را كه تا دو ــ سه هفته دیگر زمام امور این كشور را به دست می گیرند نسبت به ما تغییر دهد ، آیا روا است كه تنی چند مجاهدات و فداكاریهای ملت و منافع وطن را قربانی اغراض ، كوته نظری و یا ناآگاهی و نابخردی خود كنند و به حكومت از پشت خنجر بزنند و می‌دانیم كه دست دو ــ سه تن از آنان به خون بی گناهان سی ام تیر آلوده است."

ملت با شنیدن این پیام به حركت در آمد و در تهران و شهرهای دیگر تظاهرات انبوه به راه افتاد. كسبه به پشتیبانی دكتر مصدق دست از كار كشیدند و به تلگرافخانه ها هجوم بردند تا تلگرامهای پشتیبانی از رهبر خود مخابره كنند. هزاران طومار حمایت امضاء شد؛ صدها نفر به دادگاهها دادخواست دادند كه نام خانوادگی آنان به « مصدق دوست » تغییر یابد . اصفهان و تبریز به حالت تعطیل درآمدند و از خوزستان سه هزار كفن پوش عازم تهران شدند . حسین مكی اعلام كرد كه دیگر مخالفت نخواهد كرد و.... دكتر مصدق كه چنین دید از مجلس تقاضای رای اعتمادكرد و از جمع نمایندگان تنها یك نماینده رای مخالف داد. دكتر مصدق از این فرصت استفاده كرد و شركت تلفن ایران را كه تا آن زمان غیر دولتی بود ملی كرد و در اختیار وزارت پست و تلگراف قرار داد.