یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

آگاه کردن ورزشکاران در مورد چگونگی تنظیم آب بدن


آگاه کردن ورزشکاران در مورد چگونگی تنظیم آب بدن

تشویق مربی ها به این مطلب که آبگیری در طول تمرینات و مسابقات به اندازه خود تمرینات و فعالیت های ورزشی، ضروری است. جانشینی مایعات باید تقریبا" به اندازه ادرار و عرق از دست رفته …

تشویق مربی ها به این مطلب که آبگیری در طول تمرینات و مسابقات به اندازه خود تمرینات و فعالیت های ورزشی، ضروری است. جانشینی مایعات باید تقریبا" به اندازه ادرار و عرق از دست رفته باشد؛ یعنی حداقل کمتر از ۲% آب از دست رفته.

در طول ورزش، وقتی مقدار زیادی مایع جذب می شود، ضروری است برای حفظ آب بدن، میزان ترکیبات کربوهیدرات دار، پایین باشد ( به عنوان مثال کمتر از ۷%) زیرا با معده خالی مایعات بهتر جذب می شود. آب گیری مناسب در هر ورزشی، ویژگی خاص خود را دارد. در ورزش هایی مانند فوتبال، بدن سازی، تنیس و سونا که آب رسانی به کرات صورت می گیرد، ورزشکار می تواند بستگی به میزان تعریق و وضعیت آب و هوایی منطقه، آب را در حجم کمتری استفاده کند، اما در ورزش هایی مانند چوگان و دوی استقامت که آبرسانی در زمان خاصی صورت می گیرد، باید مقدار زیادی آب در زمان های تعیین شده مصرف شود.