شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

میرزا زین‌العابدین دانش جعفری


جنسیت: مرد
نام پدر: اَصف‌خان
تخلص: جعفر
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از جمله آثارش: "دیوان" شعر. از اوست:
ما و مجنون گرچه از یک وادییم …

جنسیت: مرد
نام پدر: اَصف‌خان
تخلص: جعفر
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از جمله آثارش: "دیوان" شعر. از اوست:

ما و مجنون گرچه از یک وادییم ای دل چه سود

عشق فرزندان بسی دارد ولی قابل یکی است