دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا

میرمحمدمحسن محسن مشهدی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از سادات رضوی مشهد بود. در زمینهٔ شعر و معما طبع آزمائی می‌کرد و از اقران میرمحمود منشی متخلص …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از سادات رضوی مشهد بود. در زمینهٔ شعر و معما طبع آزمائی می‌کرد و از اقران میرمحمود منشی متخلص به محوی (۹۲۸-۹۸۰ق) بود. به روزگار اکبرشاه (۹۶۳-۱۰۱۴ق) به هدوستان رفت و آن پادشاه را مدح گفت. پاره ای از اشعارش در تذکره‌‌ها نقل شده است. از اوست:

نخواهم مهربان با خویشتن در بزم اغیارش

که می‌ترسم که غیری بیند و گردد گرفتارش