یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

گنج با صلوات


این صلوات از اسرار است و اگر برای آخرت خوانده شود معنویات به دست آید و اگر برای دنیا خوانده شود به ثروت بسیار می رسد . ده مرتبه صبح و ده مرتبه عصر ، نزدیك مغرب بخواند و برای ختم ۹۹ …

این صلوات از اسرار است و اگر برای آخرت خوانده شود معنویات به دست آید و اگر برای دنیا خوانده شود به ثروت بسیار می رسد . ده مرتبه صبح و ده مرتبه عصر ، نزدیك مغرب بخواند و برای ختم ۹۹ مرتبه لازم است :

اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد ، حاء الرحمه

خدایا ، بر مولای ما و حبیب ما ، و شفاعت كنندهٔ ما محمد درود فرست كه حاء رحمت ،

و میم الملك و دال الدوام ، السید الكامل الفاتح الخاتم

و میم ملك ، و دال دوام و مولا و كامل و فتح كننده و خاتمه بخش [ پیامبران ] است ؛

كلما ذكرك و ذكره الذاكرون و كلما سهی و غفل عن ذكرك

هر گاه كه تو را یاد می كنند و یادكنندگانش به یاد می آورند ، و هر گاه كه از یادت غفلت می ورزد .

و ذكره الغافلون ، صلاه دائمه بدوامك ، باقیه ببقائك ،

و غافلان او را یاد می آورند ؛ درودی كه پیوسته است به داوم تو ، و باقی است به بقای تو ؛

لا منتهی لها دون ذلك ، و علی آله و اصحابه كذلك ،

و منتهایی ندارد . [ نیز ] بر خاندان و یارانش چنین درودی نثار كن .

انك علی كل شیء قدیر و بالاجابه جدیر . ۱

كه تو بر هر كاری قدرت داری و به اجابت سزاواری .

۱ .آثار و بركات صلوات ، ص ۴۴ و ۴۵