چهارشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۳ / 26 June, 2024
مجله ویستا

ابوالعباس باوردی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده چهارم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
از مشایخ بزرگ روزگار خود بوده و شیخ ابوبکر طمستانی و شبلی را ملاقات کرده. وی در نیشابور …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده چهارم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عارف
از مشایخ بزرگ روزگار خود بوده و شیخ ابوبکر طمستانی و شبلی را ملاقات کرده. وی در نیشابور اقامت داشته است.