یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

میرزا شمس‌الدین ابوالفتح تبریزی


جنسیت: مرد
تخلص: جرعه
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
از سخنوران تبریز بود و دیوان او قریب شش‌هزار بیت شعر دارد که مشتمل بر …

جنسیت: مرد
تخلص: جرعه
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
از سخنوران تبریز بود و دیوان او قریب شش‌هزار بیت شعر دارد که مشتمل بر قصاید ، غزل ، قطعه ، رباعی و مسمط است. وی کتابت مثنوی "خسرو شیرین" را شروع کرد اما ناتمام ماند. کتاب‌هائی که او کتابت کرد ، در تبریز به چاپ سنگی رسید که از آن جمله "کلیٌات" قاآنی و "جهان‌نما" است. جرعه ، ناصرالدین‌شاه و اتابک اعظم و چندتن از رجال قاجار را مدح گفته است.