دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

سید عبدالغفار تویسرکانی


جنسیت: مرد
نام پدر: سید محمدحسین حسینی
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۱۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم ، فقیه و رجالی امامی
مقدمات علوم و فنون ادب را نزد علماء زادگاه …

جنسیت: مرد
نام پدر: سید محمدحسین حسینی
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۱۹) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم ، فقیه و رجالی امامی
مقدمات علوم و فنون ادب را نزد علماء زادگاه خود ، تویسرکان ، فراگرفت. سپس در سال ۱۲۶۶ق به‌ حوزۀ اصفهان پیوست و مدارج عالی علمی را تا نیل به‌درجهٔ اجتهاد در حوزهٔ درس ملاحسینعلی تویسرکانی و آقای میرسیدحسن مدرس پیمود. از استاد ااو حسینعلی تویسرکانی در سال ۱۲۷۹ق و هم‌چنین از سیدمحمدباقر خوانساری به ‌دریافت اجازه نائل گشت. سپس عهده‌دار تدریس و تألیف و امامت جماعت در اصفهان گردید. وی در اصفهان درگذشت و در تخت‌فولاد ، در تکیه‌ای مخصوص به‌نام خود به‌خاک سپرده شد. از آثار وی: کتاب"الجراب" که مثل کشکول است؛ کتاب "جواهرالمعارف".