شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۱۶مهر ۱۳۸۶ ــ ۸ اکتبر ــ مجلس شورای ملی از« فردوسی» تجلیل کرد


۱۶مهر ۱۳۸۶ ــ ۸ اکتبر ــ مجلس شورای ملی از« فردوسی» تجلیل کرد

در این روز در سال ۱۳۱۳ و در جریان جشن های هزاره فردوسی، مجلس شورای ملی تمامی جلسه خود به فردوسی و تجلیل از خدمات ایراندوستانه او و عظمت کاری را که در خدمت به ایران و ایرانی انجام …

در این روز در سال ۱۳۱۳ و در جریان جشن های هزاره فردوسی، مجلس شورای ملی تمامی جلسه خود به فردوسی و تجلیل از خدمات ایراندوستانه او و عظمت کاری را که در خدمت به ایران و ایرانی انجام داده بود اختصاص داد. در همین روز شهرداری تهران خیابان علاء الدوله را به «فردوسی» تغییر نام داد. دو شب پیش از این نخست وزیر در کاخ گلستان ضیافت باشکوهی به افتخار مستشرقین خارجی که از چهار گوشه جهان به ایران آمده بودند برپا کرده بود و نطقهای متعدد در بزرگداشت فردوسی ایراد شده بود. در جلسه ۱۶ مهرماه مستشرقین که در دارالفنون (خیابان ناصر خسرو) بر گذار شده بود، به مناسبت «روز مهرگان» سخنرانی ها عمدتا در باره آیین های باستانی مهرگان بود و این که ایرانیان از دیر زمان در میهمان نوازی و مهربانی کردن در جهان نمونه بوده اند.

در پایان این جلسه، عکس زیر از شرکت کنندگان گرفته شد تا به یادگار بماند. ضمنا در این روز به مستشرقین خارجی و ادیبان و مورخان ایرانی گفته شد که خود را برای سفر به خراسان و گشایش آرامگاه فردوسی در توس و آشنایی با رضا شاه که برای شرکت در این مراسم در آنجا حضور خواهد داشت آماده کنند.