پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

قرار


قرار

خدایا!
با تو قرار گذاشته ام تا از این پس فرمانبردار تو باشم.
معیار انتخابم را رضایت تو قرار داده،
و تنها برای تو و با یاد تو گام بردارم.
می دانم که لذتی بیش از این نیست،
که تو همراهی …

خدایا!

با تو قرار گذاشته ام تا از این پس فرمانبردار تو باشم.

معیار انتخابم را رضایت تو قرار داده،

و تنها برای تو و با یاد تو گام بردارم.

می دانم که لذتی بیش از این نیست،

که تو همراهی ام کنی و من را در پیمودن این راه یاری رسانی.

بارالها! کاری کن تا لحظه - لحظه به تو بیندیشم و آگاهانه به زیستن ادامه دهم.

[سحر کیانی]