پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

قمر دهمین سیاره


قمر دهمین سیاره

ستاره شناسانی كه در ماه ژوییه سال میلادی جاری، از كشف دهمین سیاره منظومه خورشیدی خبر داده بودند، اعلام كردند: موفق به كشف یك ماه نیز در اطراف این سیاره شده اند.
به گزارش تازه …

ستاره شناسانی كه در ماه ژوییه سال میلادی جاری، از كشف دهمین سیاره منظومه خورشیدی خبر داده بودند، اعلام كردند: موفق به كشف یك ماه نیز در اطراف این سیاره شده اند.

به گزارش تازه ترین شماره ژورنال «اخترفیزیك»، پژوهشگران مؤسسه فناوری كالیفرنیا ابراز امیدواری كرده اند این كشف فضایی می تواند در تعیین جرم واقعی دهمین سیاره منظومه خورشیدی، به اخترفیزیكدانان كمك فراوانی كند. بر اساس این گزارش، هنوز نامگذاری رسمی برای دهمین سیاره سامانه خورشیدی و ماه تازه كشف شده اش انجام نشده است، اما ستاره شناسان تا زمان نامگذاری نهایی، نام «Xena»و «گابریل» را به ترتیب برای این سیاره و قمرش برگزیده اند.

فاصله كنونی سیاره«Xena» از خورشید، ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون كیلومتر اعلام شده كه در حدود ۹۷ برابر فاصله سیاره زمین تا خورشید است. این سیاره بر یك مدار بیضوی به دور خورشید می چرخد و صفحه مداری آن دارای یك زاویه حدود ۴۵ درجه با صفحه مداری دیگر سیارات است