شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

جشن برای موفقیت


چرا گاهی هر کاری می‌کنیم، به نظرمان کافی نیست؟
می‌دانید قبولی در امتحان، رسیدن به هدف، ارتقاء یافتن در کار و تکمیل یک پروژه چگونه است.. اگر این عوامل کمی از جذابیت خود را برای …

چرا گاهی هر کاری می‌کنیم، به نظرمان کافی نیست؟

می‌دانید قبولی در امتحان، رسیدن به هدف، ارتقاء یافتن در کار و تکمیل یک پروژه چگونه است.. اگر این عوامل کمی از جذابیت خود را برای شما از دست داده باشند، فوری به فکر چالش بعدی می‌افتید. ما از خودمان، بیشتر از کاری که انجام می‌دهیم، انتظار داریم و این امر، اغلب به احساس نارضایتی ما منجر می‌شود. ما فراموش می‌کنیم که برای هر پیروزی جشنی بگیریم و فقط سعی می‌کنیم با رسیدن به یک هدف، هدف بعدی را دستیافتنی‌تر کنیم.

تشخیص هر یک از موفقیت‌ها، شما را به پیروزی هدایت می‌کند.