یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

شمس‌الدین


جنسیت: مرد
نام پدر: فخرالدین حافظ فقیه
تولد و وفات: ( ... )ز ۷۱۷ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: قرآن جانمازی جلد روغنی کشمیری ، سرلوح مرصع و دو صفحهٔ …

جنسیت: مرد
نام پدر: فخرالدین حافظ فقیه
تولد و وفات: ( ... )ز ۷۱۷ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: قرآن جانمازی جلد روغنی کشمیری ، سرلوح مرصع و دو صفحهٔ افتتاح متن و حاشیه مذهّب مرصع ، به خط نسخ کتابت خفی خوش ، با رقم: گ...شمس‌الدین بن فخرالدین حافظ فقیه" سال ۷۱۷ ، در کتابخانهٔ ملی.