پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

تكامل در كودك


تكامل در كودك

كودك تا سن ۲ سالگی بطور كامل اعضاء بدن خود را می‌شناسد وبا اشاره مشخص می‌كند چنانچه كودك نتواند تا ۲ سالگی قسمتهای بدن خود را مشخص كند غیر عادی است.
تا ۲۴ ماهگی تقریباً جملات …

كودك تا سن ۲ سالگی بطور كامل اعضاء بدن خود را می‌شناسد وبا اشاره مشخص می‌كند چنانچه كودك نتواند تا ۲ سالگی قسمتهای بدن خود را مشخص كند غیر عادی است.

تا ۲۴ ماهگی تقریباً جملات كودك برای فامیل وی قابل فهم است و چنانچه تا این سن فامیل نتوانند بیش از ۵۰% صحبت كودك را بفهمند غیر عادی است و قابل بررسی است تركیب كلمات و ساختن جمله ۲ كلمه‌ای تا ۲ سالگی طبیعی است چنانچه كودك در این سن نتواند این جملات را بیان كند غیر عادی است.

تا ۳۰ ماهگی كودك مفهوم كلمات اشاره به مكان را مثل بیان ( شب ، بالا و پایین، جلو و عقب را می‌فهمد چنانچه تا ۳۰ ماهگی این مفاهیم را متوجه نشود غیر عادی است. چنانچه كودك تا ۳۰ ماهگی نتواند سؤالات را با كلمات چرا، كجا، چطور، و غیره بسازد غیر عادی است و نیاز به بررسی دارد. چنانچه تا ۳ سالگی جملات برای غیر فامیل مفهوم نباشد غیر عادی است. در هر سن از كودكی هر گونه تغییر در تكلم اعم از گرفتگی زبان، اختلال در ادای حروف، حركات غیر عادی همراه مثل مك زدن یا حركت نامناسب اندامها غیر عادی است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.