چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

۲۷ نوامبر سال ۱۹۷۷ ـ اعتراض سنای آمریکا به کاخ سفید که چرا از تظاهرات بر ضد شاه در واشنگتن جلوگیری نکرده بود


۲۷ نوامبر سال ۱۹۷۷ ـ اعتراض سنای آمریکا به کاخ سفید که چرا از تظاهرات بر ضد شاه در واشنگتن جلوگیری نکرده بود

۲۷ نوامبر سال ۱۹۷۷ (آذر ماه ۱۳۵۶) سنای آمریکا نسبت به تظاهرات بر ضد شاه در شهر واشنگتن و در کنار نرده های کاخ سفید به دولت جیمی کارتر اعتراض کرد. این تظاهرات در نیمه نوامبر در جریان …

۲۷ نوامبر سال ۱۹۷۷ (آذر ماه ۱۳۵۶) سنای آمریکا نسبت به تظاهرات بر ضد شاه در شهر واشنگتن و در کنار نرده های کاخ سفید به دولت جیمی کارتر اعتراض کرد. این تظاهرات در نیمه نوامبر در جریان سفر شاه به واشنگتن صورت گرفته بود.

سنای آمریکای مقامات دولت کارتر را متهم کرده بود که اقدامات لازم را برای جلوگیری از این تظاهرات بعمل نیاورده بودند. از لحن اعتراض چنین برمی آمد که مقامات دولت کارتر تعمدا از تظاهرات جلوگیری نکرده بودند تا شاه تضعیف و پایه های حکومت او متزلزل شود. طبق خاطرات رجال آمریکایی آن عصر، دولت کارتر نظر به روی کارآمدن جبهه ملی در ایران (بدون تغییر شاه) داشت تا سابقه بد کودتای ۲۸ مرداد از ذهن جهانیان زدوده شود.