شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

نوروزشاه بهاری کازرونی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: ایران - فارس - کازرون
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از اهالی کازرون و دلیری چابک‌سوار بوده و چندی حکومت قلعۀ هرمز داشته است. از اوست:
مه من …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: ایران - فارس - کازرون
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از اهالی کازرون و دلیری چابک‌سوار بوده و چندی حکومت قلعۀ هرمز داشته است. از اوست:

مه من کند به‌هر کس که رسد شکایت از من

که کسی ز رحم ناگه نکند حکایت از من