یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024
مجله ویستا

رکود اقتصاد جهانی نزدیکی فروپاشی آمریکا


رکود اقتصاد جهانی نزدیکی فروپاشی آمریکا

از دیدگاه متخصصین علم تاریخ تمدن ـ تمدن ها متولد می شوند, به بلوغ می رسند و می میرند از دیدگاه قرآن آنچه باعث سقوط تمدن ها می شود ظلم و ستمگری, اسراف در استفاده از مواهب طبیعی و طغیان و عصیانگری از قوانین خلقت می باشد تمدن غرب که هم اکنون به سردمداری آمریکا به سلطه گری در جهان مشغول است, بعد از فروپاشی شوروی به قدرت بلا منازع جهان تبدیل گردیده و به نهایت قدرت خویش رسیده است

۱) از دیدگاه متخصصین علم تاریخ تمدن ـ تمدن‌ها متولد می‌شوند، به بلوغ می‌رسند و می‌‌میرند. از دیدگاه قرآن آنچه باعث سقوط تمدن‌ها می‌شود. ظلم و ستمگری، اسراف در استفاده از مواهب طبیعی و طغیان و عصیانگری از قوانین خلقت می‌باشد تمدن غرب که هم‌اکنون به سردمداری آمریکا به سلطه‌گری در جهان مشغول است، بعد از فروپاشی شوروی به قدرت بلا‌منازع جهان تبدیل گردیده و به نهایت قدرت خویش رسیده‌است . در طی این سالها تنها سه دولت در تابعیت و حول محور آمریکا نبودند که جرج‌بوش دوم آنان را محور شرارت نامید< ایران، کرهشمالیوعراق.>

آمریکا با تصرف عراق و توافق با کره شمالی اکنون تنها ایران را در مقابل خویش دارد. سرنوشت امروز تمدن غرب مصداق ضرب‌المثل فارسی است که فواره چون بالا رود سرنگون شود. حیطه دخالت آمریکا در امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، سیاسی وحکومتی ملل دیگر بی‌سابقه است اما در شرایط فعلی وضعیت آمریکا به قرار ذیل و رو به زوال است.

۲) مهمترین بحران آمریکا، بحران هویت می‌باشد هم‌اکنون ملت آمریکا به دو شقه تقسیم شده است اسپانیول زبان‌ها و انگلوساکسون‌ها که این تضاد و تنش در آمریکا رو به گسترش می‌باشد. ایالت‌های جنوبی آمریکا که عمدتا اسپانیول زبان می‌باشند ۱۴۰ سال پیش از مکزیک منتزع و به تصرف آمریکا درآمده‌اند علا‌وه بر این تمام اسپانیول زبان‌هایی که از سایر کشورها به آمریکا مهاجرت نموده‌اند هویت‌ بومی خویش را حفظ کردهو هویت آمریکایی را نپذیرفتند مشکل دیگر آمریکا، بحران معنویت می‌باشد خلا‌ء معنویت، ملت‌های غربی بخصوص آمریکایی‌ها را به بن‌بست رسانیده است که نمونه بارز آن فروپاشی نهاد خانواده و رشد بی‌بند‌وباری در این کشور‌ها می‌باشد.

اقتصاد قدرت‌مند آمریکا که باعث انسجام این کشور در جهان شده بود از درون در حال فروپاشی می‌باشد شرکت‌های چند ملیتی تولیدات خویش را به سایر کشورها بخصوص به شرق آسیا منتقل کردند و هم‌اکنون به جز تولیدات نظامی و استراتژیک تولیدی در آمریکا صورت نمی‌گیرد.

بعد از ۱۱ سپتامبر انتقال سرمایه‌ها به بیرون آمریکا ادامه یافت و هم‌اکنون اقتصاد آمریکا فاقد نیروی کار و مواد اولیه ارزان و بازار مصرف می‌باشد و در این جهت از قدرت‌هایی مانند چین و سایر کشورهای شرق آسیا عقب مانده است. آمریکا اگر چه توسط وزارت خزانه‌داری، کنترل شبکه‌های بانکی و اقتصادی جهان را در اختیار دارد و همچنین بر منابع تولید نفت جهان سلطه دارد اما اقتصاد این کشور از درون در حال فروپاشی است. قدرت نظامی آمریکا که یکی دیگر از محورهای اصلی قدرت این کشور است به علت اعزام نیرو به افغانستان، عراق، اروپا، شرق آسیا، دیگر قادر به ایجاد یک درگیری نظامی نمی‌باشد ودر حقیقت سربازی برای اعزام در آمریکا نمانده است.

رکود اقتصادی آمریکا و گسترش آن در اقتصاد جهان و پیامدهای ناگوار آن برای کشورهای غربی مورد توجه و تاکید اقتصاد‌دانان غربی قرار گرفته است و انشاء‌الله که تداوم این رکود اقتصادی باعث فروپاشی زود هنگام آمریکا گردد تا مردم تحت ظلم استکبار جهانی از شر شیطان بزرگ خلا‌صی یابند.

علی یوسف پور